BẢNG BÁO “KÍNH CƯỜNG LỰC” và THI CÔNG

 

 

    Giá bán: Liên hệ

  • Xuất sư: Việt Nam
  • Tình trạng: Còn hàng
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG “KÍNH CƯỜNG LỰC”
STT Nội Dung CV Đ/Vị  Đơn Giá
A Kính cường lực
1 Kính cường lực 5mm   M2             500,000
2 Kính cường lực 8mm   M2           600,000
2 Kính cường lực 10mm   M2           650,000
3 Kính cường lực 12mm   M2           750,000
4 Kính cường lực 15mm   M2        1,450,000
B Kính màu ốp bếp
Kính ốp bếp 6mm   Md         950,000
Kính ốp bếp 8mm   Md        1,150,000
C Kính dán an toàn
Kính dán an toàn 6.38mm   M2          4 50,000
Kính dán an toàn 8.38mm   M2           550,000
Kính dán an toàn 10.38mm   M2           650,000
Kính dán an toàn 12.38mm   M2           750,000
Kính dán an toàn 16.38mm   M2           1050,000
D  
a Cửa đẩy kính cường lực
1 Bản lề sàn   Bộ        1,250,000
2 Kẹp vuông trên   Bộ           250,000
3 Kẹp vuông dưới   Bộ           250,000
4 Khóa sàn   Bộ           350,000
5 Kẹp L   Bộ           450,000
6 Kẹp ty   Bộ           450,000     
7 Kẹp ngõng trên   Bộ           350,000
8 Tay nắm inox, đá, thủy tinh   Bộ           450,000
b Cửa lùa kính cường lực
1 Bánh xe lùa   Bộ           700,000
2 Tay nắm âm   Bộ           250,000
3 Khóa bán nguyệt đơn   Bộ           350,000
4 Khóa bán nguyệt kép   Bộ           450,000
5 Ray cửa lùa   Md           250,000
c Vách kính cường lực
1 Đế sập nhôm 38   Md             45,000
2 U Inox   Md             75,000
3 Khung nhôm gia cường(25×76)   Md           150,000
4 Khung sắt gia cường(30×60)   Md           200,000
d Cabin phòng tắm
Bản lề, tay nắm, suốt inox, chân   Bộ          3,200,000
đá, kẹp định vị…   Bộ          3,800,000